CATALAN : NOTA: 5
Catalan he aprovat perquè he entregat el treballs.


CASTELLANO : NOTA: 6
Castellano he aprovat perque sempre he fet el treballs amb el ordinador  i amb la ma.


INGLESH: NOTA: 5
Inglesh he aprovat tambe he fet el ducoments words amb la nuria.

MATES: NOTA: 3
Mates no he aprovat perquè he suspès el examens .

BIOLOGIA GEOLOGIA:


FÍSICA QUÍMICA:


SOCIALES:


EDUCACIÓ FÍSICA:


TECNOLOGIA :


VISOAL I PLASTICA :


MUSICA:


CIUDANIA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario